Berghskahuset

Berghska huset, mellan rådhuset och residenset vid Stortorget, har en lång, spännande och prominent historia. Huset har genom åren varit tummelplats för såväl kungligheter som köpmän och studenter.

Berghska huset uppfördes 1763 av en spannmålshandlare som köpt tomten efter en brand.

År 1797 tillträdde Carl Magnus Nordlindh, handelsman som senare blev borgmästare, som ägare.

Nordlindh älskade att sola sig i kunglig glans. Kungar och adelsmän från hela landet gästade huset - som var inrett med vackra salonger, spegeldörrar och kakelugnar. Han upplät även delar av huset till teatersällskap.

Under ett halvårs tid, från november 1806 till maj året därpå, styrde Gustav IV Adolf landet från en praktvåning i huset. Han gillade Malmö - som dessutom låg närmare slagfälten i Pommern än Stockholm.

Konkursbo

På den tiden löpte det faktiskt en liten täckt gångbro över Kansligatan mellan Berghska huset och landshövdingens residens på andra sidan gatan. Kungen kunde spatsera över ”Suckarnas bro” för att besöka hustrun Fredrika och prinsessorna som bodde i residenset.

Handelsbolaget Barkman och Bergh ropade in huset på auktion år 1819 sedan Nordlindh efter vidlyftig utlåning gjort konkurs med lånebanken Malmö Diskont. Vid diskontokraschen förlorade Nordlindh hus, förmögenhet och ämbete. Inte nog med det. Han dömdes dessutom till fängelse, på fästningen, för försumlighet.

MKB:s sedan år 2000

Christian Bergh bosatte sig i hörnfastigheten, som fick hans namn. Även Bergh med fru hade ett intensivt sällskapsliv. Till de andra kungligheter som har besökt huset hör Oscar I och Fredrik VII.

Släkten Bergh behöll huset fram till år 1969 då det kom i Malmö stads ägo. Därefter har det bland annat varit hem för Malmö nation vid Lunds universitet - och även kontor.

År 1981 renoverades huset och befriades från en centimetertjock cementputs.

Ombyggt till lägenheter, 15 stycken av skiftande storlek, blev det år 1996.

MKB äger fastigheten sedan millennieskiftet.

Carl Jöran Bergh, disponent på Manufakturbolaget under nästan 40 år, står staty på innergården.