Historik

Var kommer ordenssällskapet ifrån?

Ordenssällskapet Berghska huset uppstod ur Malmö nations Malmöavdelning. Från början fanns Malmö nation endast i Malmö stad, men på 60-talet byggdes nationshuset i Lund varpå Malmö nation i Malmö förvandlades till en filial. Dock har många Malmöbor in i det sista hävdat att det är Lundaavdelningen som är filialen.

1971 flyttade Malmö nation i Malmö från Norra Vallgatan till Berghska huset vid Stortorget och det är därifrån som ordenssällskapet fått sitt namn. Efter 13 år på Berghska vräktes nationen därifrån och blev anvisade en liten lokal på Stora Nygatan. Denna lokal döptes naturligtvis till NyBergh men blev tyvärr inte ett "andra hem" för nationarna på samma sätt som Berghska huset haft. 1990 var det dags igen, nationen vräktes. Men denna gång grep "huvudkontoret" i Lund in och lade utan förvarning ner Malmöavdelningen helt och hållet.

Hur uppstod ordenssällskapet?

1982 samlades ett antal s.k. tjänstehjon på Berghska till ett möte med syftet att bilda ett ordenssällskap. Orsaken var bl.a. det växande hotet om vräkning från Berghska. Ett ordenssällskap skulle förhindra att alla skingrades för vinden och tappade kontakten med varandra. Arbetet avstannade dock och det första ordensmötet avhölls först 1984.

De första sex åren rekryterades medlemmarna endast från tjänstemannastaben på Berghska och senare NyBergh. I de nya stadgarna från våren -90 poängteras istället bibehållandet av Berghaandan. Denna "anda" låter sig inte definieras i några få meningar men förhoppningsvis har aspiranterna fått känna en pust av den under de öppna sammankomster som de varit på i ordens regi.

Berghska huset, vad är det?

Berghska huset är beläget mellan rådhuset och residenset vid Stortorget i Malmö. Det byggdes år 1765 av en spannmålshandlare som köpt tomten efter en brand. Därefter såldes Berghska vidare till olika handelsmän. En av dessa handelsmän, Carl Magnus Nordlindh, blev så småningom Borgmästare. Han inredde en bostad i övre våningen och upplät nedre våningen till ett teatersällskap. När Gustav IV Adolf gästade Malmö i ett halvår 1806-1807, bodde han på Berghska och drottningen bodde på residenset. En bro mellan husens övervåningar, kallad "Suckarnas bro" förenade kungaparet. I hörnrummet på övre våningen hölls statsråd. De vackra kakelugnarna och de franska dörrarna som ännu finns kvar på Berghska är från denna tid.

Carl Magnus Nordlindh var en av direktörerna för lånebanken Malmö Diskont. Dessvärre bar det sig inte bättre än att banken hamnade i ekonomiskt trångmål och gick i konkurs 1817. Vid en undersökning visade det sig nämligen att Nordlindh och hans kolleger hade lånat ut pengar helt utan säkerhet. Nordlindh blev dömd att sitta i halsjärn på Stortorget "att skämmas i två timmar" samt till fem år på fästningen. Efter nådeansökan slapp han lyckligtvis halsjärnet, men gratis kost och logi på fästningen blev det i alla fall.

Berghska huset gick på auktion och inropades för 12500 rdr av handelsbolaget Barkman och Bergh år 1820. Christian Bergh bosatte sig i hörnfastigheten som därmed fick sitt namn. Bergh och hans fru idkade livligt sällskapsliv och både Oscar I och Fredrik VII kom på besök. Efter Christian Berghs familj bodde sedan flera generationer Bergh i huset.

Berghska kom sedermera i kommunens ägo och 1971 flyttade Malmö nation in. 13 glada år med fester, pubar, ärtor, filmvisningar m.m. följde. Men Berghska var mer än bara en festlokal; för många studenter blev det ett andra hem. Det behövde inte vara fest för att man skulle besöka Berghska. Många gick regelbundet upp där enkom för att få en pratstund och ta en(?) öl.

När studenterna drog ut från Berghska huset var det åtminstone en som drog en lättnadens suck: kaptenen. Han var ett original som bodde i en lägenhet i huset. De första åren hölls han på gott humör med hjälp av diplomati och en och annan Whisky. Han kunde t.o.m. ses torka spyor på gården efter ett hjortagille eller en påsktoddy mot en flaska vodka. Under de senare åren tröttnade han dock på oväsendet. Eller var det kanske mutorna som uteblev. I vilket fall som helst skrev han det ena ilskna klagobrevet efter det andra till fastighetskontoret som till sist tog fasta på hans ord.

När Malmö nation slagit igen blev Berghska under några år informationscenter för ungdomar. Därefter såldes det till en Kalmar-firma som byggde om det hela till kontorslokaler. Därmed blev Berghska en sluten värld, stängd för alla utom ett fåtal tjänstemän och direktörer.

Historiken är hämtad ur dåvarande Skrifbergharen Johanna Eknes skrivelse från 1990. Redigerad av Peter Eliasson 1997.

PS. Berghska huset är idag ombyggt till bostäder, vilket gjordes 1996 eller 1997.